Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jarocin logo

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gryfinie

Historia spółdzielni

Gryfino, które miało w swych dziejach siedmiowieczny okres słowiańskiego grodu – miasta (prawa handlowe nadał książę pomorski Bogusław IV), powróciło do macierzy na początku marca 1945r. Miasto położone na zachodnich rubieżach Piastowskiego Pomorza, na skutek uporczywych i krwawych walk w marcowe dni poniosło olbrzymie straty, ocenione po wojnie na 70%. Pierwsza grupa Polaków osiedliła się w maju 1945r.- było to ponad 40 rodzin polskich.

Powracające stopniowo życie oraz potrzeby zaopatrzenia ludności w żywność zmobilizowały 13 osobową grupę inicjatywną do założenia spółdzielni już 16 października 1945r. Grupa założycielska nadała nowo powstałej spółdzielni nazwę „Powiatowa Spółdzielnia Spożywców w Gryfinie”, a w skład Zarządu powołani zostali: Zygmunt Osiecki, Ignacy Rusik, Bolesław Chmura. 12 listopada 1945r. Sąd Okręgowy w Szczecinie zarejestrował statut spółdzielni i skład powołanego Zarządu. Wysoka aktywność społecznego Zarządu uruchamia pierwszy sklep- magazyn towarów handlowych, a w dalszej kolejności piekarnię i sklepy na bazie „unrowskich” darów. W szybkim tempie wzrastają obroty, bo zapotrzebowanie na artykuły jest zastraszająco olbrzymie. W trudnej i coraz bardziej intensywnej pracy służb handlowych, coraz większą pomocą były działania komitetów członkowskich, których liczba rosła wraz z rozwojem sieci handlowej oraz bazy produkcyjnej spółdzielni. Wzrastająca świadomość społeczna i zaangażowanie w różnych formach życia społecznego ujawnia coraz większe zainteresowanie sprawami spółdzielni ze strony jej członków. Nie bez znaczenia były podjęte działania natury społecznej wśród kobiet spółdzielczyń, powstaje „Praktyczna Pani” i Klub „Odys”. Prowadzone są różnorodne kursy, konkursy, prelekcje na wielu spotkaniach i wieczornicach.

Stosując mądrą politykę inwestycyjno-remontową, Zarząd spółdzielni zatroszczył się również o wypoczynek sobotnio-niedzielny dla Pracowników. Na wydzierżawionej od Lasów Państwowych wyspie, położonej na jeziorze Wełtyń, uruchamia ośrodek wypoczynkowy, który w minionym okresie był i jest wizytówką spółdzielni. Wystrój i estetyka wnętrz powstających sklepów i zakładów gastronomicznych jest na wysokim poziomie. Wszystko to wyłączna zasługa długoletniego Prezesa Zarządu Mariana Tessara (1967-2003). wysoko rozwinięte poczucie piękna i estetyki przy dojrzałym smaku i wyrobionym guście pozwoliły mu z inwencją samemu projektować wszystko, do najdrobniejszego szczegółu, a potem konsekwentnie, osobiście nadzorować wykonawstwo tych projektów.

Po roku 1960 odebrano spółdzielni transport na rzecz PTHW, a usługi świadczone przez ten zakład wzrosły i obniżyły poziom zysku. Nastąpił rok 1975, w którym spółdzielnia oddała sklepy z artykułami przemysłowymi dla WPHW, zgodnie z decyzją władz centralnych. Przemiany gospodarcze dotknęły w sposób katastrofalny spółdzielnię, a po dawnej świetności zostały wspomnienia.

Gryfino znajduje się w pobliżu potężnego Szczecina, co nie pozwala na rozwinięcie szerokiej działalności handlowej, gdyż na teren ponad 20-tysięcznego miasta nad Odrą weszły supermarkety, które niskimi cenami zachęcają mieszkańców do zakupów w swoich gigantycznych składach handlowych. Cały pozostały majątek spółdzielni został wydzierżawiony swoim pracownikom oraz najemcom, przynosząc niemałe profity, które pozwalają PSS-owi egzystować.

W latach świetności spółdzielnia zatrudniała 500 osób i wyszkoliła 100 uczniów różnych branż, liczyła 3150 członków. Obecnie zatrudnia 30 pracowników, przy liczbie 76 członków.

Kontakt

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gryfinie

74-100 Gryfino, ul. Bolesława Chrobrego 46

tel. +48 (91) 416 26 52

fax +48 (91) 416 35 53